Việc Tìm Người | Người tìm việc | Bạn đọc viết    
03:31 01/03/2014 GMT+7

Chuồn chuồn gãy cánh có mọc lại được không?

Chuồn chuồn nếu bị gãy hai phần ba cánh thì có mọc lại được không? Xin cảm ơn.
 

Câu trả lời cho Nguyen Ha Giang mời đăng vào phần "Ý kiến bạn đọc".

 
Nhận xét và thảo luận
 
Captcha
Refesh
Bấm vào nút bên cạnh để làm mới
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đang xử lý...